Langham igehirdető-műhely

Langham igehirdető-műhely – mint a nemzetközi Langham Partnership Langham Preaching programjának magyarországi változata – képzéseket és folyamatos mentorálást kínál lelkipásztoroknak és laikus vezetőknek, hogy Isten Igéjét tanulmányozva és tanítva képesek legyenek úgy pásztorolni gyülekezeteiket, hogy azok növekedhessenek Krisztusban.

Langham Partnership együttműködik a magyarországi vezetőkkel, hogy táplálja a lelkipásztorok és laikus prédikátorok hazai biblikus prédikációs mozgalmát. Ennek fontos eleme, hogy nemzetközi trénercsoporttal támogatja a Langham igehirdető-műhelyt, mely olyan több modulból álló szemináriumsorozatot kínál, amely gyakorlati és biblikus alapokon nyugvó képzésre fókuszál. A műhelyen megkezdett képzés folyatását a létrejövő igehirdetői-klubok (Langham-klub), mint prédikációs előkészítők végzik. A helyi Langham-klubok nemzeti és regionális hálózatai biztosítják a folyamatosságot és a fejlődést azért, hogy olyan életképes mozgalom növekedhessen fel, amely elkötelezett az „értelmező igehirdetés” (expository preaching) mellett.

„Az egyház Isten Igéje által él, növekszik és virágzik, de nélküle elhervad és meghal… valahányszor az Isten Igéjét helyesen magyarázzák és alkalmazzák a gyülekezet növekszik mind méretben, mind mélységben.” 

John Stott