A biblikus prédikáció képzési rendszere

A Langham igehirdető-műhely elsődleges célja, hogy a magyarországi lelkészekkel és gyülekezetvezetőkkel, laikus prédikátorokkal együttműködve egy bibliamagyarázat iránt elkötelezett országos és felekezetközi prédikációs mozgalmat indítson el. Ezért biztosítunk a lelkészek és a laikus prédikátorok számára gyakorlati támogatást, szervezünk felkészítő tréningszemináriumokat, és biztosítunk forrásirodalmat.
Életfontosságú, hogy a mozgalmat magyarországi résztvevők magukénak érezzék. Ezért törekszünk egy hosszútávon működőprogram kidolgozására, bevonva az érintetteket. Ennek a programnak megfelelően szervezzük a Langham igehirdető-műhelyek éveken átnyúló, egymásra épülő, három modulból álló szemináriumsorozatát. Az egyes modulképzések általában négy napig tartanak, gyakorlati segítséget és bátorítást nyújtva mindazoknak, akik rendszeresen prédikálnak vagy tanítói szerepben szolgálnak, legyenek akár lelkészek, laikus prédikátorok, evangélisták, gyülekezetplántálók, vagy missziós szervezetek munkatársai.
Az igehirdető-műhelyek első modulja bevezetést nyújt a biblikus prédikáció alapjaiba. A második modultipikusan lefedi az ószövetségi prédikáció témáit. A harmadik modul pedig az Újszövetségről való prédikációval foglalkozik. Egy-egy műhely magába foglal előadást, csoportmunkát, bibliamagyarázatot, imádságot, és az alulról szerveződő képzés támogatását. 
A műhelyek munkája az igehirdető-klubok által válik folyamatossá, ezért egy ilyen klubhoz való csatlakozásra minden olyan műhelyrésztvevőt bátorítunk, akik az első modult már elvégezték. Ezeken rendszeres időközönként megtartott klubokban lehetőség van a felekezetközi közösség megélése mellett gyakorolni a műhelyeken elsajátított elveket a prédikációra való közös készülésben. A jól működő klubok biztosítják, hogy tagjaik helyesen, magabiztosan és hatékonyan alkalmazzák az értelmező igehirdetés (expository preaching)alapelveit.
A műhelyek mellett a jövőben tervezzük egy trénerképző program megvalósítását is azoknak, akik később magyarországi szemináriumvezetőként fognak működni. Később ők fogják az igehirdető műhelyeket tartani az újabb résztvevők számára, így biztosítva a mozgalom jövőjét és terebélyesedését.

„Az imádság célja hangsúlyosan nem az, hogy Isten akaratát a miénkhez hajlítsa, hanem sokkal inkább az, hogy a mi akaratunkat igazítsa az övéhez.”

John Stott